Styrelsen

Adress
Box 1115
621 22 VISBY
Org nr 834001-8129
Bg 5662-0313
Swish 123 288 46 09
skydivegotland@hotmail.com.

Ordförande
Axel Broander
axel@broander.se
0733-98 88 81

Vice ordförande
Tomas Stengård
tomas.stengard@gmail.com
0708-83 64 10

CI
Dag Svensson
base605@gmail.com
0704-55 66 44

Sekreterare
Björn Fristedt
fristedt.bjorn@gmail.com

Kassör
Andreas André
andreas.andre@gmail.com

Ersätt (at) med @

för att maila oss.